اهمیت و اثر كوچینگ از نگاه یک کوچ سلامت

689
در این مصاحبه آقاى شهرام شرقى كوچ حرفه اى با خانم مرضیه عسگری یكی از دانش آموختگان آكادمى بین المللى كوچینگ، در مورد دلایل اهمیت و تأثیر كوچینگ در زندگى شخصی و حرفه ای گفتگو می كنند.
pixel