طب اسلامی طب اسلامی-تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد۲ جلسه۱۲

277

لینک کامل http://teb114.ir/tabriziyan-book2-ep12/ یکی دیگر از اقسام درمان به وسیله کلمه، درمان به وسیله رقیه است. رقیه کلامی است که شخص نزد بیمارکلامی را بر زبان جاری می کند، به طوری که بیمار بشنود،و این کلام سبب درمان بیمار می شود. رقیه قبل از اسلام بسیار اهمیت داشت، بسیاری از درمان های قبل از اسلام به وسیله رقیه و تمیمه بوده است. کسانی که این کار را انجام می دهند افراد خاصی هستند که در عرف به آن ها عراف می گویند