رادیو مهرآوا: نمایش نوروز نخواب (قسمت 1)

631

بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فاطمه ضرغام (ننه سرما)، عطیه بادامچی (یلدا)، فرهود برومند (عقاب)، آذرسادات میرشاه (خورشید)، ابولفضل حسن زاده (عمو نوروز)؛ گوینده: فرهود برومند؛ نویسنده و ادیتور: سمیه ملکی؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel