سختی فعالیت های خبری در دماوند؛ گفتگو با پیشکسوت خبری

138
پیشکسوت عرصه خبر دماوند با اشاره به سختی فعالیت های خبری دهه 70 در دماوند، گفت: کسی بخواهد خبرنگار شود، باید عاشق باشد بعضی می گویند خبرنگار منفی گرا هستم، چراکه معتقدم کارهای مثبت مسؤولان نیاز به بازگویی ندارند
pixel