ویدیوی آموزش استراتژی :پیاده رونده بخش دوم

2,430
ویدیوی دوره آموزشی استراتژی شطرنج بر اساس مکتب روسیه، پیاده رونده بخش دوم ترجمه و صداگذاری از خانم نیوشا افشار
pixel