ریشه های بوجود آمدن انجمن حجتیه-انحراف انجمن حجتیه(1)

882
انجمن حجتیه به شدت فعال است،نه تعطیلی ونه انحلال هیچ کدام در کار نیست.انجمن حجتیه درمدارس،مساجد و دانشگاه ها به شدت فعال است.آخر مگر میشود یک تفکر تعطیل بشود؟ انجمن حجتیه امروزه چگونه فعالیت میکند؟افراد،اساتید انجمن چه کسانی هستند؟موسسات و محل های فعالیت انجمن حجتیه کجاست؟ ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. https://t.me/masaf1440 https://www.instagram.com/sayedalihosseini313
pixel