معرفی دپارتمان علوم مهندسی دهکده جهانی دانش و مهارت

29
معرفی دپارتمان علوم مهندسی دهکده جهانی دانش و مهارت توسط مهندس علیرضا یار محمدی مدیریت این دپارتمان در دهکده جهانی دانش و مهارت دپارتمان علوم مهندسی به عنوان یکی از دپارتمان های کاربردی با نگاه ارتقای سطح کیفی و علمی مهندسین آغاز به فعالیت نمود.یکی از بزرگترین اهداف این دپارتمان برگزاری تخصصی دوره های مهندسین می باشد که می توان از برگزاری تخصصی و کاربردی دوره ها و نرم افزار های مهندسی( مکانیک، عمران، صنایع، ریاضی و آمار و ....) اشاره کرد.
GKVofficial 74 دنبال کننده
pixel