شیشه هوشمند در استخر

43
شیشه هوشمند جهت ایجاد حریم خصوصی برای تفکیک فضای استخر و سالن بدنسازی یا اجتماعات در ساختمان های مسکونی، پروژه ساختمان مسکونی شیخ بهایی
pixel