چگونه انگیزه داشته باشیم؟

1,648

بعد از دیدن این ویدئو به این فکر کنید که آیا میخواهید سال دیگر همین موقع، همین جایی که هستید باشید؟؟ میخواهید چقدر دیگر روی تردمیل زندگی بدون موفقیت، بدون انگیزه و بدون تغییر بدوید؟ گاهی آنقدر روی این تردمیل می دوی که سال های سال از عمرت را از دست می دهی تا یک روزی واقعاً خسته شوی...

مطالعه شریف
مطالعه شریف 199 دنبال کننده