100ثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

152

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- هفته دوم فروردین 98 شماره 27/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی-تدوین : روح اله دلیر