برنامه « باهمستان » ؛ تاریخ پخش - 15 مرداد 97

221

5801-یک دورهمی دوستانه که ضمن برقراری ارتباطی صمیمی باایرانیان وفارسی زبانان سراسر دنیاجدیدترین اطلاعات در حوزه های فرهنگ، جامعه، سینما و ... را در اختیار بینندگان قرار میدهد . "با همستان " در ایام هفته همه روزه ساعت 22:00 به وقت تهران به طور زنده( بازپخش در ساعت 6:00 صبح و 14:00 به وقت تهران). این برنامه در روزهای مختلف با بهره گیری ازکارشناسان مختلف،موضوعات متعددی را تقدیم بینندگان مینماید.