شهریور دختر زیبای تابستان، مهناز احمدی معز، خوانش شیدا حبیبی

136
شهریور ! دختر زیبای تابستان دوگیسوی زیبایت را به لمس دستان باد بسپار! ایوان دلت را ازنسترن، یاس واقاقی لبریز کن! دست برادران گرمازده ات تیر ومرداد را بگیر! عبور پاییز را گلباران واژه کن! قرار است مهر؛ نوزاد پاییز "مهرگان" بدنیا بیاید. آغوشت را مادرانه باز کن! اگر شد، کمی چای بهار نارنج برایمان دم کن! اینجا زمین بی اندازه سرد شده است. زیبایی ها را بخوانیم @readbeauty
1 سال پیش
Sheyda Habibi 99 دنبال کننده
pixel