پنجمین همایش ملی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی

44
پنجمین همایش ملی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی 16 و 17 اسفند ماه 1397 مجتمع سپید دانشکده علوم پزشکی
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel