رحیم شهریاری غربت | 6سال قبل،زندانی آزاد شده خوانده

4,246
همه ترانه های رحیم شهریاری یا بازخوانی شده ویا اسمش را عوض کرده ونیز یا انقدر قدیمی هست که شاید کمتر کسی یادش بیاید مانند علی بالا باشماخلارین یاغلارام مادر بزرگ من میخوند قره بالا
pixel