4 دربی تاریخی

1,346
4دربی پیاپی استقلال موفق شد پرسپولیس را شکست دهد بدون اینکه گلی را دریافت کند
Girl_e3teghlali 2 دنبال کننده
pixel