آشنایی با مغز _ مقدمه ای بر کارگاه هوش هیجانی 3

725

غده آمیگدالا نقش عمده ای در ضبط و بازیابی هیجان در مغز دارد. قشر مخ و غده تالاموس با کنترل هیجان ارتباط تنگاتنگ دارند. http://www.telegran.me/SinaYavarain Instagram : sina.the.life.coach www.yavarian.ir/sina

pixel