ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

️جراحی تومور مغز با استفاده از نورومانیتورینگ ومیکروسکوپ

456
یمار کودک ۴ ساله که با ضعف اندام حرکتی سمت راست مراجعه کرد و با بررسی های انجام شده تشخیص تومور در ناحیه عمقی مغز نیم کره سمت چپ تالاموس، کاندید عمل جراحی با توجه به اینکه عمل جراحی تومور ناحیه تالاموس از عملهای سخت و پر ریسک می باشد با استفاده از نورومانیتورینگ و میکروسکوپ تومور به صورت کامل خارج گردید . جنس تومور از نوع درجه ۱ بود و بیمار نیاز به رادیوتراپی و شیمی درمانی نخواهد داشت. کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران https://isbclinic.com
pixel