بعد از چند دهه روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه

1,110

مستند “ولایت فقیه در دو روایت”بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه ی فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ولی فقیه...در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/503