پرواز جنگنده ها از روی ناو هواپیمابر یو اس اس هری ترومن

366

جنگنده ها در حال ترک ناو یو اس اس هری ترومن و بازگشت به آشیانه خود در پایگاه هوایی اوشنا ایالت ویرجینیا بعد از هشت ماه پروازهای عملیاتی از روی عرشه این ناو، دسمابر 2018

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.7 هزار دنبال کننده