تجهیزات ورزش در آب و آبدرمانی هیدروجیم در کرمانشاه

165
تجهیز استخر زرین کرمانشاه به تجهیزات آبدرمانی و ورزش در آب هیدروجیم از قبیل تردمیل آبی، دوچرخه آبی و... مشاهده بیشتر: https://hydrogym.ir/
pixel