ریجکت شدن درخواست ویزا یا اقامت کانادا

227
متأسفانه ریجکت شدن درخواست ویزا یا اقامت کانادا به یک اتفاق نسبتأً عادی تبدیل شده است. عدم قبولی چنین درخواست هایی اثرات منفی مالی و روحی روانی روی افراد دارد. در این ویدئو سعی داریم این بحث را بشکافیم و از زوایای مختلف بررسی کنیم. همچنین ببینیم که آیا راه حلی برای ریجکت شدن وجود دارد یا خیر.
pixel