مازیارفلاحی خواننده اولین جشنواره عکس سلامت شهری

678
مازیارفلاحی خواننده محبوب کشورمان به همراه گروه نوازندگان دراولین جشنواره عکس سلامت شهری باسلامت شهرتهران همنواشدند. این مراسم بصورت مشترک توسط مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون-اداره سلامت شهرداری تهران-شهرداری منطقه 11واداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرتهران درسالن ایوان شمس برگزارشد. آموزش عکاسی درآموزشگاه دارالفنون(متفاوت بیاموز-حرفه ای بیاندیش)زیرنظروزارت فرهنگ وارشاداسلامی تلفن 1-66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel