سخنوری فن بیان دکتر حسینیان

7,167
دکتر حسینیان در همایش سخنوری www.sokhanvaran.org

NoOra

9 ماه پیش
کلمات ، چه جالب !
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel