برنامه « جمع ایرانی » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 11 اسفند 98

382

10628 - " جمع ایرانی " یکشنبه ( 1 مارس ) ؛ مهدی و مرتضی فنونی زاده ( پیشکسوتان فوتبال) ، گروه موسیقی سنتی داروگ .آقای روشن پژوه و خانم باقری ، مجریان این برنامه می باشند .

pixel