فرشید قاسمی

674

فرشید قاسمی هستم از شهر گرمسار موضوع کسب و کار من پرورش کینوا هستش برای فرآوری و بسته بندی بازاریابی فروش نیازمند 300 میلیون تومان سرمایه با دوره بازگشت سرمایه یکساله هستم برای همکاری با من به سامانه میدون بیایید

میدون
میدون 440 دنبال کننده