معرفی شرکت خضراسازان و بررسی قطعات تولیدی این شرکت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

84
معرفی شرکت دانش بنیان خضراسازان و بررسی قطعات تولیدی این شرکت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مصاحبه با مهندس مهدی جوکاری دارابی مدیر عامل شرکت، مصاحبه با مهندس حسین عظیمی مدیر فنی، تحقیق و توسعه شرکت و مصاحبه با مهندس غلام زاده مدیر عامل محترم شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم (بلفا) از تولید کنندگان بزرگ لوله های GRP و از مشتریان شرکت خضراسازان
pixel