فرآیندساز پرنیان - قسمت اول - آشنایی

733

در این ویدئو با سیستم فرآیند ساز پرنیان آشنا می شویم. فرآیندساز پرنیان با به کارگیری قابلیت های شیرپوینت 2010 و زیرساخت گردش کار مایکروسافت و فرم ساز اینفوپس، به شما کمک می کند تا فرآیندهای سازمان خود را به مرحله اجرا درآورید.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده