طرح مطالعاتی شهرک و لکه های صنعتی صباشهر به زودی در شورای اسلامی مصوب میگردد

181
اختصاصی خبرشهر؛ امیر کریمی شهردار صباشهر پس بازدید از چند کارخانه و کارگاه تولیدی در منطقه صنعتی صباشهر به اتفاق کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان شهریار به خبرشهر گفت : صباشهر اولین شهریست که با توجه به تهیه طرح مطالعاتی اولیه لکه ها و مناطق صنعتی را آماده کرده و به زودی این طرح در شورای اسلامی شهر نیز به تصویب خواهد رسید و همچنین طرح مطالعاتی زیرساخت های اولیه آبراه های سطحی و معابر و مسیر های مواصلاتی در حال انجام می باشد.
خبر شهر 131 دنبال کننده
pixel