ارتودنسی دیمون - بدون کشیدن - بدون برگشت

511

استفاده از ارتودنسی با سیستم دیمون این شانس را به بیمار داد که بدون کشیدن دندان ارتودنسی نماید آن هم در زمان 14 ماه! فیلم بالا وضعیت دندان ها 3/5 سال بعد از پایان ارتودنسی را نشان می دهد! نظر شما چیه؟ ارتودنسی اگه درست و حسابی باشه...

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel