آیا طب اسلامی همان طب سنتی است؟ (استاد تبریزیان)

14,869
در بعضی از برنامه ها استاد از داروی خاص ساخت خودشان نام می برند، محل اقامت ایشان در مشهد می باشد، برای مراجعه به ایشان و تهیه دارو می توانید با پیگیری آدرس محل و شماره تلفن ایشان را تهیه فرمایید
pixel