آموزش cormix مدلسازی آلودگی آب قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

224
آموزش مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی هوا، صوت، طراحی فلر، hse و مدلهای هواشناسی cormix, aermod, wrf, cmaq, adms, calpuff, flaresim, hysplit, sound plan, phast, aloha, ive, tnm, fluent, cfd, iaqx, hem, airq, surfer, pmf, cmb, unmix, .... فیلمها و پکیجهای آموزشی، مشاوره تخصصی مدلسازی، نمونه برداری و کنترل دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381 www.aermod.ir
dr kalhor 99 دنبال کننده
pixel