دختری که عروسک نداشت وعاشق خلبانی بود رامی شناسید؟

5,256
قسمت دوم گفتگو با تنها زن و ایرانی حاضر در المپیک زمستانی که توانسته مشعل دار این مسابقات هم باشد . شما در قسمت دوم این گفتگو با دوران کودکی و آرزوهای آن دوران او بیشتر آشنا خواهید شد.
pixel