اره نواری دو ستون با تغذیه اتوماتیک دسته لوله 440WOS

685

این دستگاه مجهز به سیستم تغذیه اتوماتیک بوده که لوله های قرارداده شده روی میز دستگاه را به زیر گیره هدایت کرده و با سایز تنظیمی در کنترلNC به صورت تمام اتوماتیک برش میزند. تراش افزارآریا 02155413239 www.AriaMachineTools.com http://ariamachinetools.com/bundle-cutting-band-saw-machine.html