نمایشگاه حجم سازی با همکاری انجمن علمی طراحی و دوخت آموزشکده فنی و حرفه ای دخترا

303
303 بازدید
اشتراک گذاری
نمایشگاه حجم سازی با همکاری انجمن علمی طراحی و دوخت آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه به مناسبت هفته معلم زیر نظر استاد محبی
pixel