دموی حل درس شبکه- کنکور دکتری دولتی کامپیوتر-95

971

اصل این کلیپ از طریق سایت wikiostad.org قابل خریداری است. در این کلیپ، دکتر محمدحسین رضوانی سوالات درس شبکه کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر سال 1395 را به صورت تشریحی حل می کنند.