تحقیقات بازار و روش های آن

926
آکادمی چرخ 135 دنبال‌ کننده
تحقیقات بازار در واقع علم شناخت مشتری یا کاربر و از مهمترین المان های در تصمیم به سرمایه گذاری روی یک کسب و کار است. انواع روش‌های عمده تحقیقات بازار: 1.روش بالا به پایین (منابع آماری بزرگ مثل مرکز آمار، بانک مرکزی و...) 2.روش پایین به بالا (طراحی پرسشنامه و توزیع آن در مناطقی که بیشترین جمعیت از کاربران ساکن اند.)
آکادمی چرخ 135 دنبال کننده
pixel