آزادی بیان به سبک آمریکایی

219
در شب انتخاب شدنم به مردم مینه سوتا گفتم نه تنها به پناه جویان خوشامد نمی گویم بلکه می توانیم آن ها را راهی...
pixel