سخنان دکتر ظریف در بدو ورود به پکن

2,553

دکتر ظریف: مذاکرات ما بیشتر اعلام شرایط و مشورت بوده و نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی است./ جامعه بین المللی برای حفظ برجام باید اقدام عملی کند.