سند نقض برجام اینجاست ببینید

976
نور گستر گلها 210 دنبال‌ کننده
در دیداری رهبرانقلاب فرمودند آقای دکتر ظریف که متدین و باوجدان است، در نامه اخیرش به اروپاییها میگوید روح و جسم برجام نقض شده است. اگر به دشمن اعتماد نمیشد، این اتفاق نمی افتاد. تاریخ این سخنان 22 خرداد ماه 1396 است که میتوانید رجوع کنید
pixel