مستند حفظ محیط زیست

1,411
کارگردان:زهرا نیازی / نویسنده:سپهر سعیدی - علی نیازی / فیلم بردار:زهرا نیازی / تدوین گر:سپهر سعیدی - علی نیازی- امیر مسعود نیازی / بازیگران:سپهر سعیدی - علی نیازی / شهر:تهران / پایه:چهارم
pixel