حضور آیت الله جزایری در قدمگاه امام رضا(ع) بهبهان

130

تا قدمگاه خورشید+ آیت الله جزایری+ قدمگاه امام رضا(ع) در شهرستان بهبهان+ پیاده روی ده ها هزار نفری مردم بههبان تا قدمگاه امام رضا(ع)