اندر احوالات کودکی ( خواب )

632

خواب مناسب و به موقع کودک، موجب رشد مغزی و فیزیکی بهتر او می شود. کودکان از نظر خواب به دو دسه تقسیم می شوند. با دکتر محرری همراه باشید تا از روش های صحیح آماده کردن کودک برای خواب مناسب بیشتر بدانیم.