پیام قابل تأمل امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی (ع)

8,315

بخشی از نامه امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) که فرمودند به دیدار همدیگر بروید و دل یکدیگر را نشکنید ... سالروز ولادت سیدالکریم عبدالعظیم حسنی(ع) گرامی باد

pixel