فیلم اعتراض و درگیری مشتریان ناراضی خودرو و پاسخگویی توهین آمیز مدیران خودروساز

240
DIGIKOT
DIGIKOT 11.2 هزار دنبال کننده