دموی ثبت نام نماینده فرد حقیقی ایرانی در سامانه سجام

5,170
سامانه سجام، سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان می باشد. نماینده قانونی یک شخص می تواند برای وی اطلاعاتش را وارد نماید. مراحل این ثبت نام در ویدئو نشان داده شده است.
شرکت سمات 66 دنبال کننده
pixel