رونق تولید ملی با جلوگیری از قاچاق پوشاک

90
شبکه خبر- 17 شهریور 98- 17:00 | رونق تولید ملی با جلوگیری از قاچاق پوشاک که نتیجه اش شده تولید پیراهن مشکی وطنی و چرخیدن چرخه کارگاه ها. البته آن طور که خود تولیدکننده ها می گویند.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel