نمایش آثار هنرجویان و تجلیل ازاساتید آموزشگاه دارالفنون

271
مصاحبه دکتر شیراوند باباشگاه خبرنگاران جوان-مدیرکل آموزش های فرهنگی هنری کشور-نمایش آثارهنرجویان وتجلیل ازاساتید و هنرجویان برترآموزشگاه سینمایی دارالفنون1388-زیرنظرمحمدمهدی تدین موغاری-مجری طرح آموزشگاه سینمایی دارالفنون-زیرنظرمحمدمهدی تدین موغاری-برای کسب اطلاعات بیشتردرمورداین دوره های آموزشی به سایت آموزشگاه به نشانیwww.darolfunun.comمراجعه نمایید.تلفن66573000تلگرامhttps://t.me/darolfunun
دارالفنون 111 دنبال کننده
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel