تخم مرغ شانسی لاگونا بلو(ME)

638

بــرآی دیــدنــ کــلــیــپ هــآی دیــگــه ایــن چــنــل رو فــآلــوع کــنــیــد^^

..≋s≋a≋r≋o≋w≋w≋..

..≋s≋a≋r≋o≋w≋w≋..

1 ماه پیش
((به عنوآن مدیر ریل مآنصترهآی+با هآنیه و درسآ اجآزه میدم که کآملیآ تآ ابد لاگونآ بلو بآشه و هرکی گفته بآشه فیک خودش فیکه و توسط مدیر ریل سوژه میشه:) )
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( فداتشم من عشقم صارایی خودمی