داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

گزارش بنیانگذار استارتاپ آن واش

55
آن واش 6 دنبال‌ کننده
فرهاد الیاسی، بنیانگذار استارتاپ آن واش از خودش و سرنوشت آن واش میگوید.
آن واش 6 دنبال کننده
pixel