آیا انسان گمان می کند هر کاری انجام دهد کسی قدرت مواخذه او را ندارد؟

92
یس.
یس. 22 دنبال‌ کننده

((أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ)) سوره بلد آیه 5

یس.
یس. 22 دنبال کننده